TEACHING

I give private piano lessons in the Oslo area to students of all ages and levels, and also teach at Musikk på Majorstuen. Sharing my love for music through teaching is something I'm very passionate about! That passion, together with my own education and music pedagogy degree (PPU) from the Norwegian Academy of Music are the foundation of my own teaching.

Feel free to get in touch through the Contact page for more information.

Interessert i pianotimer?

Jeg gir private pianotimer i Oslo i tillegg til å undervise på Musikk på Majorstuen, og har elever i alle aldre og på forskjellige nivåer. Å dele musikk og spilleglede gjennom undervisning er noe jeg virkelig brenner for! Denne spillegleden, min egen musikkutdanning, erfaring og praktisk pedagogisk utdanning (PPU) fra Norges Musikkhøgskole er grunnlaget for min undervisningspraksis.

Ta gjerne kontakt via "Contact"-siden for mer informasjon.

piano.jpg

Photo: Gisle Daus